Legionáři

V poslední době se hodně mluví o úloze našich legií v Rusku na založení Československa. Je to jednak tím, že probíhá výstava Čs. legie v Rusku 1914-1920 na Pražském hradě (potrvá do 10.1.2009), jednak i tím, že američtí tvůrci u nás v současnosti (10-11/08) představují nový film na toto téma. Film se jmenuje Accidental Army a je, vedle filmů, natočených o legiích u nás, americkým pohledem na naši historii.

Jedním ze 70 000 našich legionářů v Rusku byl i Štěpán Chalupník, dědeček tvůrce těchto stránek. Jako voják rakousko-uherské armády byl v r. 1915 v Rusku zajat a později vstoupil do České družiny, která byla základem Čs.legií v Rusku. Po bojích a strastiplné cestě Ruskem po sibiřské magistrále, se v r. 1920 konečně dostal do Vladivostoku a pak lodí do Evropy. Dopravu našich legií z Vladivostoku kolem celé Asie, až domů tehdy organizoval americký Červený kříž.